RESTAURARE PATRIMONIU

În cursul anului 2012 au fost restaurate opt lucrări de pictură din patrimoniul muzeului: NICOLAE GRIGORESCU, Claie de fân, ŞTEFAN LUCHIAN, Flori şi cană (Albăstrele), MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ Atmosferă de dimineaţă (Peisaj), IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA, Peisaj cu o moară, BARABÁS MIKLÓS, Portretul lui Kemény Zsigmond, MATICSKA JENŐ, Peisaj de iarnă, SZOPÓS SÁNDOR, Autoportret, GYÁRFÁS JENŐ, Kovács Sándor.

Din momentul începerii procesului de restaurare şi până la repunerea în circuitul expoziţional sau ştiinţific, bunurile de patrimoniu parcurg mai multe faze obligatorii care implică cunoştinţe de specialitate (teoria restaurării, chimie, biologie, fizică, istoria artei etc.), multă experienţă, migală şi răbdare în efectuarea tuturor operaţiilor necesare întregirii pieselor. Adeseori, cercetarea pătrunde până în intimitatea structurii moleculare a substanţelor care intră în componenţa obiectului de artă.

RESTAURAREA CLĂDIRII

În anul 2006 a fost realizat un proiect de restaurare şi refuncţionalizare a clădirii muzeului, Palatul Bánffy.

 Conform acestui proiect, pe lângă lucrările de reparaţii capitale şi modernizarea instalaţiilor, se propunea extinderea suprafeţelor utile, prin salubrizarea şi punerea în funcţie a subsolurilor existente, extinderea lor sub curtea interioară în vederea amenajării unei săli de spectacole tip auditorium, cu 300 de locuri, şi amenajarea unor spaţii utile peste etajul I, prin mansardarea podului.

 Spaţiile de la subsol urmau să fie utilizate pentru depozitare, expoziţii, spectacole şi pentru un cafe-bar cultural. Spaţiile obţinute prin mansardare au fost prevăzute a avea destinaţia de birouri administrative, laboratoare de restaurare, săli de expoziţii temporare şi pentru simpozioane culturale.

Curtea interioară, reamenajată în stil baroc şi dotată cu o copertină demontabilă urma să fie utilizată pentru spectacole şi concerte.

Costul total al proiectului, la nivelul anului 2007, era estimat la 10 milioane de euro.

 Proiectul de restaurare şi refuncţionalizare nu a putut fi pus în practică din cauza situaţiei juridice a clădirii, aceasta fiind revendicată în proporţie de 75% de moştenitorii familiei Bánffy.