PROGRAME EDUCATIVE

PROGRAMUL "ȘCOALA ALTFEL?"

Program special de ghidaje interactive cu prilejul celei de-a treia ediţii a „Şcolii Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” (7 - 11 aprilie 2014), adresat grupurilor de elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal, însoţite de un cadru didactic. Ghidajele interactive se vor desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, potrivit următoarei tematici şi calendar orar aferent: ora 10:00 (Palatul Bánffy); ora 11:00 (Galeria Naţională); ora 12:00 (Palatul Bánffy); ora 13:00 (Galeria Naţională); ora 14:00 (Palatul Bánffy). Participarea la ghidaj se va face pe bază de înscriere, programările fixându-se cu cel puţin zece zile în avans, prin e-mail la adresa macn@cluj.astral.ro sau la numărul de telefon 0264-596952, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, în limita locurilor disponibile. Intrarea în spaţiile expoziţionale ale instituţiei este gratuită. Taxă de ghidaj: 50 RON/grup. Număr maxim de participanţi/grup: 35.

PROGRAMUL "CE ÎNVĂȚĂM LA MUZEU?"

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca,” derulează programul de educaţie vizuală „Ce învăţăm la muzeu?”.

Structurat în vizite tematice - „Vino cu mine la palat!”, „Bună ziua, domnilor artişti!”, „Arta la microscop”, „Icoana”, „Peisajul”, „Natura statică”, „Figura umană”, „Portretul/Autoportretul”, „Arta abstractă”, „Arta contemporană” - şi, opţional, ateliere de creaţie, programul de educaţie vizuală se adresează preşcolarilor şi elevilor din ciclurile primar, gimnazial şi liceal, abordarea fiind diferenţiată în funcţie de experienţa şi nivelul de cunoştinţe al participanţilor.

Vizitele se desfăşoară în „Galeria Naţională” a muzeului şi presup o abordare interactivă şi interdisciplinară a temei alese.

În cadrul „Atelierului de creaţie” participanţii se familiarizează sub coordonarea profesorilor, studenţilor şi masteranzilor secţiei „Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative" cu universul diverselor tehnici plastice (desen, tempera, acuarelă, modelaj, colaj etc.), selectate în funcţie de subiectul discutat în cadrul vizitei.

PROGRAMUL "ATINGE, SIMTE, PRIVEȘTE"

- program educativ adresat elevilor cu deficienţe de vedere

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în parteneriat cu Liceul pentru Deficienţi de Vedere, derulează începând cu anul 2009 programul educativ „Atinge, Simte, Priveşte”.

Acesta urmăreşte facilitarea accesului elevilor cu deficienţe de vedere la manifestările expoziţionale ale muzeului, creşterea nivelului cultural şi integrarea acestora în viaţa cultural-artistică a oraşului.

În atelierele liceului, ale secţiei „Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative” sau în cadrul atelierului de la Muzeul de Artă, elevii claselor IV-XII de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere sunt implicaţi în conceperea şi execuţia unor replici tactile după lucrările analizate pe parcursul vizitei în expoziţia de bază a „Galeriei Naţionale”, lucrările realizate făcând obiectul unei expoziţii la finalul fiecărei serii de activităţi teoretico-practice. Demersul pedagogic încurajează activarea spontaneităţii „creatoare”, statornicirea încrederii în propriile trăiri şi abilităţi motrice, elevii explorându-şi sensibilitatea individuală prin diverse tehnici plastice.