Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie de cultură aflată în subordinea administrativă a Consiliului Judeţean Cluj, găzduieşte lansarea volumului “Pogromul de la Iaşi şi Holocaustul în România”, coordonat de Carol Iancu şi Alexandru – Florin Platon, joi 4 iunie 2015, cu începere de la ora 12.

Volumul conţine actele colocviului internaţional „70 de ani de la pogromul de la Iaşi (28-30 iunie 1941). Istorie şi memorie”, organizat de Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în zilele de 26 şi 27 iunie 2011, cu mai multe texte noi. O parte din studiile şi mărturiile reunite în carte reconstituie împrejurările în care a avut loc acest tragic eveniment în istoria contemporană a oraşului Iaşi, desfăşurarea şi urmările sale, încercând totodată să-i surprindă multiplele implicaţii şi semnificaţii. O serie de alte studii sunt consacrate Holocaustului (Şoahului) din România şi evoluţiei antisemitismului în perspectiva radicalizării sale. Volumul reprezintă un bogat ansamblu de douăzeci şi cinci de contribuţii, ai căror autori, în majoritate istorici, sunt originari din şase ţări: România, Israel, Franţa, Elveţia, Republica Moldova şi Statele Unite.

Cartea, “Pogromul de la Iaşi şi Holocaustul în România” / “Le Pogrom de Iaşi et la Shoah en Roumanie”, este structurată în trei părţi: Evreii şi antisemitismul în România înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, Şoah-ul în România şi Pogromul de la Iaşi.

Scrisă într-un limbaj clar, care reflectă o înaltă pregătire academică şi studii aprofundate de cercetare, cartea cuprinde lucrările unor autori de mare valoare: Carol Iancu, Marta Petreu, Lucian Nastasă, Maria Ghitta, Alina-Viorela Căileanu (Brăescu), Irina Nastasă-Matei, Mihai Chioveanu, Şlomo Leibovici-Laiş, Avinoam Bezalel Safran, Alexandr Roitman, Alexandru-Florin Platon, Felicia Waldman, Sylvia Hoişie, Leon Eşanu, Silviu Sanie, Cătălin Botoşineanu, Ţicu Goldstein, Lucian-Zeev Herşcovici, Rabbin Dr Eliyahu M. Safran, Gheorghe Samoilă, Eliza Cocea şi Baruch Tercatin.

Lansare de carte: Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon (coordonatori) – „Pogromul de la Iaşi şi holocaustul în România”

joi 4 iunie 2015, ora 12