Miercuri, 11 septembrie 2013, Muzeul de Artă Cluj-Napoca (Sala Tonitza), Piaţa Unirii nr. 30

Program

11.00-11.10. Introducere: Călin Stegerean, director, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Horváth István, preşedinte, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca

 11.10- 12.45. Partea I.  Prezentări studii/cercetări de teren cu tematica locuirii la romi

1. Crăciun Ioan Lăcătuş, cercetător ISPMN, Tipologii/patternuri de locuire în „Viaţa romilor din Transilvania”

2. Lector univ. dr. Cristina Raţ, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB Cluj

Accesul la locuinţe sociale: o comparaţie între cinci oraşe, studiu realizat în cadrul cercetării Spaţializarea şi Rasializarea Sărăciei - SPAREX, 2012-2014, director: prof. univ. dr. Enikő Vincze, (www.sparex-ro.eu)

3. Prof. univ. dr. Enikő Vincze, Facultatea de Studii Europene, UBB Cluj, Zone de locuire defavorizată şi stigmatizare culturală

4. Dr. Lorin Niculae, arhitect, director coord. Arhipera, Fundaţia Soros România, Bucureşti,

Arhitectura participativă şi sărăcia extremă, (prezintă Cătălin Mihai Caragea, membru senior Arhipera)

5. Ioana Păvălucă, arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti

Romi rudari. Locuirea unui sit arheologic

6. Drd. Claudia Mailat, Universitatea Ruprecht-Karls, Heidelberg, Germania, Locuirea la Romi între drept şi demnitate

12.45 - 13.00. Pauză de cafea

13.00- 14.00. Partea a II-a. Dezbatere

Moderator: dr. Florin Moisă, preşedinte executiv, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj-Napoca